Επίδοση ελέγχων προόδου Α΄ τετραμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00μμ θα δοθούν οι έλεγχοι επίδοσης του Α΄ τετραμήνου των μαθητών του Λυκείου μας.Oι κηδεμόνες των μαθητών θα μπορούν να λάβουν αναλυτική ενημέρωση.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ