Προκήρυξη για την επιλογή σπουδαστών, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για τις Ανώτατες και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές

Εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ η Προκήρυξη για την επιλογή σπουδαστών , μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, για τις Ανώτατες και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές.
Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης – δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, και ότι το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο ηλεκτρονικά.

Εγκύκλιος της προκήρυξης από την Διαύγεια
Αίτηση Υποψηφίου στην Προκήρυξη για ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ