Επιλογή προσφοράς για τριήμερη εκδρομή στο Πήλιο

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Πήλιο, σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε  στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Β΄Αθήνας, ελήφθησαν οι εξής  προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία.
IQ_Holidays
Vlassopoulos
Grefis
Nikolaidis
Ως πιο συμφέρουσα κρίθηκε η προσφορά του IQHolidays .
Σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό οι συμμετέχοντες στην εκδρομή καλύπτονται από το υπ” αρίθμ. 66054 συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλισης με την Ευρωπαϊκή Πίστη.