Επίδοση ελέγχων προόδου Ά τετραμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00μμ θα δοθούν οι έλεγχοι επίδοσης του Α΄ τετραμήνου των μαθητών του Λυκείου μας, και οι κηδεμόνες των μαθητών θα μπορούν να λάβουν αναλυτική ενημέρωση.
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.