ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

α )η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης αφορά τους μαθητές που θα εγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του Λυκείου και όχι μόνο όσους πρόκειται να εγγραφούν στην Α΄ Λυκείου

και

β) σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής διαπιστωθεί μη ταυτοποίηση των στοιχείων του κηδεμόνα , ο Δ/ντής του σχολείου οφείλει να ελέγξει αν όντως έχει γράψει στο πεδίο <<Κηδεμόνας>> του myschool>> τα στοιχεία του κηδεμόνα, όπως ακριβώς είναι στο taxisnet και σε περίπτωση διαφοράς να τη διορθώσει.