ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΑΞΗ Α’

1η βάρδια 8.15-10.15

2η βάρδια 10.15-12.15

Πέμπτη 23/5

Αρχαία

Τρίτη 28/5

Ιστορία

Τετάρτη 29/5

Γλώσσα/Λογοτεχνία

Πέμπτη 30/5

Πολιτική Παιδεία

Τρίτη 4/6

Γεωμετρία

Τετάρτη 5/6

Χημεία

Πέμπτη 6/6

Φυσική

Τρίτη 11/6

Άλγεβρα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ

Δ.Ι.Ε.Κ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Στο Δημόσιο ΙΕΚ του ΓΝΑ ΚΑΤ θα γίνουν νέες εγγραφές αποφοίτων λυκείου για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, για την ειδικότητα:                                                                ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ από : 01/09/2019-15/09/2019, καθώς και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα στο καλοκαίρι. Η φοίτηση είναι χωρίς δίδακτρα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:2132086212  Email:www.Sxoli@Kat-hosp.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ                                                                                           Αίτηση συμμετοχής (παρέχεται από το ΔΙΕΚ)                                                                    1. Τίτλος Σπουδών: Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος αυτού, ημεδαπής ή αλλοδαπής.                                                                                                                          2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (άδεια διαμονής)                                    3. ΑΜΚΑ Υποψηφίου.                                                                                                          4. Πιστοποιητικό για την ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.                                                                                                                          5. Πιστοποιητικό για την ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.            6. Πιστοποιητικό για την ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.