ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τους συνδέσμους των ηλεκτρονικών τάξεων των παρακάτω καθηγητριών:

Κωνσταντίνα Βολιώτου  ΠΕ05  https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kvolioto

(Γαλλικά Β Λυκείου)

Αναστασία Πάνου  ΠΕ 01   https://minedu-secondary.webex.com/meet/anastpanou