Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017 και ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Προγραμμα 2017 Υ.Α. τελικο