Εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2017

2017_2_20_Φ_251_28322_A5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΦΥΣ_ΑΔΥΝΑΤΩΝ_ΓΕΛ_ΕΠΑΛ_2017_pdf