Γνωστοποίηση δημοσίευσης τροποποίησης Υπουργικής απόφασης Ειδικών Κατηγοριών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΠΕΡΙΦ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΕΚ 4515-2016
ΦΕΚ4515_Β_30_12_2016