Παραλαβή Δελτίου Εξεταζομένου

 Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι μαθητές της Γ΄ τάξης και οι απόφοιτοι οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις στο 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς να προσέλθουν μέχρι την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016,  για να παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζομένου.