Παραλαβή Δελτίων Εξεταζομένων

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι μαθητές της Γ΄ τάξης και οι απόφοιτοι οι οποίοι έχουν κάνει δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Eξετάσεις στο 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς να προσέλθουν μέχρι την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015,  για να παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζομένου.