Αναστολή λειτουργίας του Σχολείου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή, ο Δήμαρχος Κηφισιάς ανέστειλε την λειτουργία του Σχολείου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 λόγω παγετού.
Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου Κηφισιάς