Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 (Γεννηθέντων το έτος 1997) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

Η Στρατολογική  Υπηρεσία ενημερώνει τους στρατεύσιμους της κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997)  ότι υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής  στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Αττικής ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  από 2 Ιανουαρίου 2015  μέχρι 31 Μαρτίου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:
α. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή το ελληνικό Διαβατήριό τους ή, εφόσον στερούνται αυτών, Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων.
β.Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.
γ.Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν, ως
διοικητικές κυρώσεις, τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
(1) Ενός (1) μήνα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Δελτίου Απογραφής.
(2) Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου Απογραφής.
(3) Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ
Δείτε την σχετική σελίδα της Στρατολογίας
Κατεβάστε το υπόδειγμα Δελτίου Απογραφής